Thiết Bị Điện + Phụ kiện

ĐÈN BÀN KHT7.ĐB1926

588.000 đ 960.000 đ

Đèn bàn KHT7.ĐB1958/T TRẮNG

1.188.000 đ 1.980.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6713/5

2.088.600 đ 3.481.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6711/5

1.973.400 đ 3.289.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6710/5

1.973.400 đ 3.289.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6712/5

1.973.400 đ 3.289.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6718/5

1.503.000 đ 2.505.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6722/5

1.787.400 đ 2.979.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6721/5

1.787.400 đ 2.979.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6720/5

1.787.400 đ 2.979.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C8167/5

1.815.000 đ 3.025.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6719/5

1.651.800 đ 2.753.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6717/5

1.503.000 đ 2.505.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6715/5

1.651.800 đ 2.753.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6714/5

1.503.000 đ 2.505.000 đ

Đèn tường KHT12.V866

258.000 đ 430.000 đ

Đèn tường KHT12.V849

378.000 đ 630.000 đ

Đèn thả KHT12.T6254/3

4.500.000 đ 7.500.000 đ

Đèn thả KHT12.T6245/5

3.780.000 đ 6.300.000 đ

Đèn thả KHT12.T6244

5.280.000 đ 8.800.000 đ

Đèn ốp trần KHT12.ML51

4.380.000 đ 7.300.000 đ

Đèn ốp trần KHT12.ML2152

4.320.000 đ 7.200.000 đ

Đèn thả KHT12.C7238/9+16

5.100.000 đ 8.500.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OT43T8

5.016.000 đ 8.360.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OT16VUONG

1.971.000 đ 3.285.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OT16TRON

1.971.000 đ 3.285.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OPLH131

1.521.000 đ 2.535.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OPLH130

1.521.000 đ 2.535.000 đ

CÔNG TY TNHH KIM HÀ THỦY

Sản Phẩm

chat zalo
messenger