Thiết Bị Điện + Phụ kiện

Đèn Chùm KHT3.C6713/5

2.088.600 đ 3.481.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6711/5

1.973.400 đ 3.289.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6710/5

1.973.400 đ 3.289.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6712/5

1.973.400 đ 3.289.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6718/5

1.503.000 đ 2.505.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6722/5

1.787.400 đ 2.979.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6721/5

1.787.400 đ 2.979.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6720/5

1.787.400 đ 2.979.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C8167/5

1.815.000 đ 3.025.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6719/5

1.651.800 đ 2.753.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6717/5

1.503.000 đ 2.505.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6715/5

1.651.800 đ 2.753.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6714/5

1.503.000 đ 2.505.000 đ

Đèn chùm KHT11.8664/8

3.159.000 đ 5.265.000 đ

Đèn chùm KHT11.8663/8

3.726.000 đ 5.460.000 đ

Đèn chùm KHT11.8619/10+5

5.769.000 đ 9.615.000 đ

Đèn chùm KHT11.8613/10+5

5.791.500 đ 9.652.500 đ

Đèn chùm KHT11.PLN9036/8+4

3.510.000 đ 5.850.000 đ

Đèn chùm KHT11.9070/12

4.500.000 đ 7.500.000 đ

Đèn chùm KHT11.9087/8+4

3.312.000 đ 5.520.000 đ

Đèn chùm KHT11.9088/8+4

4.212.000 đ 7.020.000 đ

Đèn chùm KHT11.8678/8+4

4.036.500 đ 6.727.500 đ

Đèn chùm KHT11.2057/10+5

4.416.000 đ 7.360.000 đ

Đèn chùm KHT11.021/8+4

4.560.000 đ 7.600.000 đ

Đèn chùm KHT11.6030/12+6

6.960.000 đ 11.600.000 đ

Đèn chùm KHT11.9019/8

4.095.000 đ 6.825.000 đ

Đèn chùm KHT11.9020A/8

4.212.000 đ 7.020.000 đ

Đèn chùm KHT11.8605/10+5

5.664.000 đ 9.440.000 đ

Đèn chùm KHT11.9836/12

5.832.000 đ 9.720.000 đ

Đèn chùm KHT11.CH0411/8+4

4.320.000 đ 7.200.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8017/8

4.500.000 đ 7.500.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN813/12

5.460.000 đ 9.100.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN5002/15

5.580.000 đ 9.300.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN1778/8

5.580.000 đ 9.300.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8112/15

4.260.000 đ 7.100.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8114/15

3.960.000 đ 6.600.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8115/8

2.700.000 đ 4.500.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN5158/15

6.480.000 đ 10.800.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN5156/15

7.680.000 đ 12.800.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN6099/10

3.900.000 đ 6.500.000 đ

CÔNG TY TNHH KIM HÀ THỦY

Sản Phẩm

chat zalo
messenger