Thiết Bị Điện + Phụ kiện

Đèn tường KHT12.V866

258.000 đ 430.000 đ

Đèn tường KHT12.V849

378.000 đ 630.000 đ

Đèn tường KHT7.VL4528

390.000 đ 650.000 đ

Đèn tường KHT7.VL4572

468.000 đ 780.000 đ

Đèn tường KHT7.AK96

354.000 đ 590.000 đ

Đèn tường KHT7.VL4569

492.000 đ 820.000 đ

Đèn tường KHT7.VL4549

660.000 đ 1.100.000 đ

Đèn tường KHT7.VL4546

378.000 đ 630.000 đ

Đèn tường KHT7.AK6051/2

456.000 đ 760.000 đ

Đèn tường KHT9.VNT619

576.000 đ 960.000 đ

Đèn thả KHT9.VNT627

576.000 đ 960.000 đ

Đèn tường KHT9.VNT663

576.000 đ 960.000 đ

Đèn tường KHT9.VNT656

576.000 đ 960.000 đ

Đèn tường KHT9.GT426

396.000 đ 660.000 đ

Đèn thả KHT9.GT487

786.000 đ 1.310.000 đ

Đèn tường KHT9.GT307-18

396.000 đ 660.000 đ

Đèn tường KHT9.GT309-18

396.000 đ 660.000 đ

Đèn tường KHT9.GT3047

510.000 đ 850.000 đ

Đèn tường KHT9.GT3049

510.000 đ 850.000 đ

Đèn tường KHT9.GT420

486.000 đ 810.000 đ

Đèn tường KHT9.GT370

474.000 đ 790.000 đ

Đèn tường KHT7.VL4516

438.000 đ 730.000 đ

Đèn tường KHT5.V6092

205.200 đ 342.000 đ

Đèn tường KHT5.V-YK08

377.400 đ 629.000 đ

Đèn tường KHT5.V697

223.200 đ 372.000 đ

Đèn tường KHT5.V9984

394.200 đ 657.000 đ

Đèn tường KHT5.V8741

189.000 đ 315.000 đ

Đèn tường KHT10.VKT12C

381.000 đ 635.000 đ

Đèn tường KHT10.VK38

441.000 đ 735.000 đ

Đèn tường KHT10.VK36

441.000 đ 735.000 đ

Đèn tường KHT10.VK130T

1.146.000 đ 1.910.000 đ

CÔNG TY TNHH KIM HÀ THỦY

Sản Phẩm

chat zalo
messenger