Thiết Bị Điện + Phụ kiện

Đèn thả KHT10.THD1618N4

1.686.000 đ 2.810.000 đ

Đèn thả KHT10.TCF08

645.000 đ 1.075.000 đ

Đèn thả KHT9.TH8303

2.196.000 đ 3.660.000 đ

Đèn thả KHT9.TH8272

1.890.000 đ 3.150.000 đ

Đèn thả KHT9.TH8252

2.298.000 đ 3.830.000 đ

Đèn thả KHT9.THCN130-21

2.574.000 đ 4.290.000 đ

Đèn thả KHT9.THCN284

1.380.000 đ 2.300.000 đ

Đèn thả KHT9.THCN243-23

2.514.000 đ 4.190.000 đ

Đèn thả KHT9.THCN108-18

1.176.000 đ 1.960.000 đ

Đèn thả KHT9.THCN302

1.374.000 đ 2.290.000 đ

Đèn thả KHT9.THCN111-21

2.496.000 đ 4.160.000 đ

Đèn thả KHT9.THCN283

2.298.000 đ 3.830.000 đ

Đèn thả KHT9.THCN204-20

2.100.000 đ 3.500.000 đ

Đèn thả KHT9.THCN56-24

2.976.000 đ 4.960.000 đ

Đèn thả KHT9.THCN234

2.370.000 đ 3.950.000 đ

Đèn thả KHT7.TL6345

1.416.000 đ 2.360.000 đ

Đèn thả KHT8.NB619/4

1.968.000 đ 3.280.000 đ

Đèn thả KHT8.NB618/4

1.806.000 đ 3.010.000 đ

Đèn thả KHT8.NB616/4

1.968.000 đ 3.280.000 đ

Đèn thả KHT8.NB3115/7

4.518.000 đ 7.530.000 đ

Đèn thả KHT8.NB311

1.416.000 đ 2.360.000 đ

Đèn thả KHT8.D835

1.920.000 đ 3.200.000 đ

Đèn thả KHT7.TL225/4

1.260.000 đ 2.100.000 đ

Đèn thả KHT7.TL6504

1.260.000 đ 2.100.000 đ

Đèn thả KHT7.TL6500/4

1.500.000 đ 2.500.000 đ

Đèn thả KHT5.T7985

2.057.400 đ 3.429.000 đ

Đèn thả KHT5.T243C

2.871.000 đ 4.785.000 đ

Đèn thả KHT5.T6549/2+1

1.920.000 đ 3.200.000 đ

Đèn thả KHT5.T5809/3+1

1.920.000 đ 3.200.000 đ

Đèn thả KHT5.T357/3+3

2.057.400 đ 3.429.000 đ

Đèn thả KHT10.TTK74

2.250.000 đ 3.750.000 đ

Đèn thả decor KHT10.TTK88

2.175.000 đ 3.625.000 đ

CÔNG TY TNHH KIM HÀ THỦY

Sản Phẩm

chat zalo
messenger