Thiết Bị Điện + Phụ kiện

Đèn Chùm KHT3.C6713/5

2.088.600 đ 3.481.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6711/5

1.973.400 đ 3.289.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6710/5

1.973.400 đ 3.289.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6712/5

1.973.400 đ 3.289.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6718/5

1.503.000 đ 2.505.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6722/5

1.787.400 đ 2.979.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6721/5

1.787.400 đ 2.979.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6720/5

1.787.400 đ 2.979.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C8167/5

1.815.000 đ 3.025.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6719/5

1.651.800 đ 2.753.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6717/5

1.503.000 đ 2.505.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6715/5

1.651.800 đ 2.753.000 đ

Đèn Chùm KHT3.C6714/5

1.503.000 đ 2.505.000 đ

Đèn chùm KHT11.8663/8

3.726.000 đ 5.460.000 đ

Đèn chùm KHT11.9070/12

4.500.000 đ 7.500.000 đ

Đèn chùm KHT11.9836/12

5.832.000 đ 9.720.000 đ

Đèn chùm KHT11.CH0411/8+4

4.320.000 đ 7.200.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN813/12

5.460.000 đ 9.100.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN5156/15

7.680.000 đ 12.800.000 đ

Đèn chùm KHT8.NC7143/8

4.554.000 đ 7.590.000 đ

Đèn chùm KHT7.CY1780/5

2.520.000 đ 4.200.000 đ

Đèn chùm KHT7.CC9012/10

7.680.000 đ 12.800.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8121/12

5.280.000 đ 8.800.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8118/15

4.680.000 đ 7.800.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN5160/8

4.560.000 đ 7.600.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN5159/15

6.900.000 đ 11.500.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN369/8

3.720.000 đ 6.200.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8120/12

5.880.000 đ 9.800.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8312/10+5

7.560.000 đ 12.600.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN1771/8

6.000.000 đ 10.000.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8130/18

7.800.000 đ 13.000.000 đ

Đèn chùm KHT7.CY1774/6

4.320.000 đ 7.200.000 đ

Đèn chùm KHT7.CC9068/8

3.960.000 đ 6.600.000 đ

Đèn chùm KHT7.CC9100/8

3.960.000 đ 6.600.000 đ

Đèn chùm KHT5.CN8803/8

4.285.200 đ 7.142.000 đ

Đèn chùm KHT6.C071/8

5.160.000 đ 8.600.000 đ

Đèn chùm KHT10.DC9088T6

4.104.000 đ 6.840.000 đ

Đèn chùm KHT10.DC9011T8

5.604.000 đ 9.340.000 đ

Đèn chùm KHT10.DC8022T6

3.321.000 đ 5.535.000 đ

Đèn chùm KHT10.DC8835T8

4.500.000 đ 7.500.000 đ

CÔNG TY TNHH KIM HÀ THỦY

Sản Phẩm

chat zalo
messenger