Thiết Bị Điện + Phụ kiện

Đèn ốp trần KHT12.ML51

4.380.000 đ 7.300.000 đ

Đèn ốp trần KHT12.ML2152

4.320.000 đ 7.200.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OT43T8

5.016.000 đ 8.360.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OT16VUONG

1.971.000 đ 3.285.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OT16TRON

1.971.000 đ 3.285.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OPLH131

1.521.000 đ 2.535.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OPLH130

1.521.000 đ 2.535.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OPLH100

1.521.000 đ 2.535.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OPLH21

1.521.000 đ 2.535.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OPLH116

1.161.000 đ 1.935.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OPLH603

1.971.000 đ 3.285.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OPLH48

1.521.000 đ 2.535.000 đ

Đèn ốp trần KHT11.8918/1000

6.630.000 đ 11.050.000 đ

Đèn ốp trần KHT3.CL1671/8

1.822.200 đ 3.037.000 đ

Đèn ốp trần KHT3.CL1678/6

1.672.200 đ 2.787.000 đ

Đèn ốp trần KHT3.CL1676/8

2.307.000 đ 3.845.000 đ

Đèn ốp trần KHT3.CL1674/8

2.044.800 đ 3.408.000 đ

Đèn ốp trần KHT5.MT3729

2.649.000 đ 4.415.000 đ

Đèn ốp trần KHT5.MT949

2.443.200 đ 4.072.000 đ

CÔNG TY TNHH KIM HÀ THỦY

Sản Phẩm

chat zalo
messenger