Thiết Bị Điện + Phụ kiện

Đèn thả KHT12.T6254/3

4.500.000 đ 7.500.000 đ

Đèn thả KHT12.T6245/5

3.780.000 đ 6.300.000 đ

Đèn thả KHT12.T6244

5.280.000 đ 8.800.000 đ

Đèn thả KHT12.C7238/9+16

5.100.000 đ 8.500.000 đ

Đèn thả KHT9.CNQT128-20

3.300.000 đ 5.500.000 đ

Đèn thả KHT9.CNQT307

5.172.000 đ 8.620.000 đ

Đèn thả KHT11.7527/8

6.609.600 đ 11.016.000 đ

Đèn thả KHT8.NB606

3.042.000 đ 5.070.000 đ

Đèn thả KHT5.CPL5510

1.749.000 đ 2.915.000 đ

Đèn thả KHT5.CPL5509

1.749.000 đ 2.915.000 đ

Đèn thả KHT10.TPL10T600

5.250.000 đ 8.750.000 đ

Đèn thả KHT10.TPL88220T600

5.250.000 đ 8.750.000 đ

Đèn thả KHT10.TPL88220N900

7.128.000 đ 11.880.000 đ

Đèn thả KHT10.TPL88207N800

5.448.000 đ 9.080.000 đ

Đèn thả KHT10.TPL88207T750

6.630.000 đ 11.050.000 đ

Đèn thả KHT10.TPL88207T600

4.266.000 đ 7.110.000 đ

Đèn thả KHT10.TPL8032T800

8.532.000 đ 14.220.000 đ

Đèn thả KHT10.TPL8032T500

4.308.000 đ 7.180.000 đ

Đèn thả KHT10.TPL8022T800

9.000.000 đ 15.000.000 đ

Đèn thả KHT10.TPL8022T600

6.039.000 đ 10.065.000 đ

Đèn thả KHT10.TPL6291T480

8.064.000 đ 13.440.000 đ

Đèn Thả KHT9.THCN293

3.283.000 đ 4.690.000 đ

Đèn Thả KHT9.THCN291

2.178.000 đ 3.630.000 đ

Đèn Thả KHT9.THCN292

2.695.000 đ 3.850.000 đ

Đèn Thả KHT9.THCN262

2.975.000 đ 4.250.000 đ

Đèn Thả KHT9.THCN261

2.093.000 đ 2.990.000 đ

Đèn Thả KHT9.THCN254

3.696.000 đ 5.280.000 đ

Đèn Thả KHT9.THCN253

2.796.000 đ 4.660.000 đ

Đèn Thả KHT9.THCN252

2.170.000 đ 3.100.000 đ

Đèn Thả KHT9.THCN251

2.898.000 đ 4.140.000 đ

Đèn Thả KHT9.THCN250

4.774.000 đ 6.820.000 đ

Đèn Thả KHT9.THCN249

3.493.000 đ 4.990.000 đ

Đèn Thả KHT9.THCN248

2.695.000 đ 3.850.000 đ

Đèn Thả KHT9.THCN187A-18

4.172.000 đ 5.960.000 đ

Đèn Thả Pha Lê KHT9.THCN139-21

12.594.000 đ 20.990.000 đ

CÔNG TY TNHH KIM HÀ THỦY

Sản Phẩm

chat zalo
messenger