Thiết Bị Điện + Phụ kiện

Đèn chùm KHT7.CY1775/6

4.800.000 đ 8.000.000 đ

Đèn chùm KHT7.CY1772/12

6.480.000 đ 10.800.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8322/8

5.280.000 đ 8.800.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8305/8+4

7.320.000 đ 12.200.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN5099/8

3.900.000 đ 6.500.000 đ

Đèn chùm KHT7.CY1773/6

5.100.000 đ 8.500.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN376

2.520.000 đ 4.200.000 đ

Đèn chùm KHT5.CN8108/6

5.502.000 đ 9.170.000 đ

Đèn chùm KHT9.CNQT299

5.976.000 đ 9.960.000 đ

Đèn chùm KHT9.CNQT284

4.194.000 đ 6.990.000 đ

Đèn chùm KHT9.CNQT250

5.298.000 đ 8.830.000 đ

Đèn chùm KHT9.CNQT247

4.974.000 đ 8.290.000 đ

Đèn chùm KHT9.CNQT226/8

3.774.000 đ 6.290.000 đ

CÔNG TY TNHH KIM HÀ THỦY

Sản Phẩm

chat zalo
messenger