Thiết Bị Điện + Phụ kiện

Đèn ốp trần KHT9.MO9070

4.890.000 đ 8.150.000 đ

Đèn ốp trần KHT9.THCN80-21

2.976.000 đ 4.960.000 đ

Đèn ốp trần KHT9.THCN173-21

1.296.000 đ 2.160.000 đ

Đèn ốp trần KHT11.X129/10+5

3.317.400 đ 5.529.000 đ

Đèn ốp trần KHT8.NC044

2.034.000 đ 3.390.000 đ

Đèn ốp trần KHT8.NC2320

1.698.000 đ 2.830.000 đ

Đèn ốp trần KHT7.MLB101

1.920.000 đ 3.200.000 đ

Đèn ốp trần KHT7.ML7194

1.548.000 đ 2.580.000 đ

Đèn ốp trần KHT7.ML7190

1.548.000 đ 2.580.000 đ

Đèn ốp trần KHT7.ML7327

1.500.000 đ 2.500.000 đ

Đèn ốp trần KHT7.ML7326

1.500.000 đ 2.500.000 đ

Đèn ốp trần KHT7.ML7187

2.034.000 đ 3.390.000 đ

Đèn ốp trần KHT7.ML7186

2.034.000 đ 3.390.000 đ

Đèn ốp trần KHT5.ML7431

1.587.000 đ 2.645.000 đ

Đèn ốp trần KHT5.ML8198

1.639.800 đ 2.733.000 đ

Đèn ốp trần KHT5.MT079

1.680.000 đ 2.800.000 đ

Đèn ốp trần KHT5.MT5095

1.799.400 đ 2.999.000 đ

Đèn ốp trần KHT5.MT8246/800

1.980.000 đ 3.300.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OTA8872

1.608.000 đ 2.680.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OTA8869

1.608.000 đ 2.680.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OTA8877

1.608.000 đ 2.680.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OTA8870

1.608.000 đ 2.680.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OT41T7

4.125.000 đ 6.875.000 đ

Đèn ốp trần KHT10.OT44T8

4.500.000 đ 7.500.000 đ

CÔNG TY TNHH KIM HÀ THỦY

Sản Phẩm

chat zalo
messenger