Thiết Bị Điện + Phụ kiện

Đèn chùm KHT11.8664/8

3.159.000 đ 5.265.000 đ

Đèn chùm KHT11.8619/10+5

5.769.000 đ 9.615.000 đ

Đèn chùm KHT11.8613/10+5

5.791.500 đ 9.652.500 đ

Đèn chùm KHT11.PLN9036/8+4

3.510.000 đ 5.850.000 đ

Đèn chùm KHT11.9087/8+4

3.312.000 đ 5.520.000 đ

Đèn chùm KHT11.9088/8+4

4.212.000 đ 7.020.000 đ

Đèn chùm KHT11.8678/8+4

4.036.500 đ 6.727.500 đ

Đèn chùm KHT11.2057/10+5

4.416.000 đ 7.360.000 đ

Đèn chùm KHT11.021/8+4

4.560.000 đ 7.600.000 đ

Đèn chùm KHT11.6030/12+6

6.960.000 đ 11.600.000 đ

Đèn chùm KHT11.9019/8

4.095.000 đ 6.825.000 đ

Đèn chùm KHT11.9020A/8

4.212.000 đ 7.020.000 đ

Đèn chùm KHT11.8605/10+5

5.664.000 đ 9.440.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8017/8

4.500.000 đ 7.500.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN5002/15

5.580.000 đ 9.300.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN1778/8

5.580.000 đ 9.300.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8112/15

4.260.000 đ 7.100.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8114/15

3.960.000 đ 6.600.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8115/8

2.700.000 đ 4.500.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN5158/15

6.480.000 đ 10.800.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN6099/10

3.900.000 đ 6.500.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN6008/8

3.060.000 đ 5.100.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN9930/8

5.100.000 đ 8.500.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN6005/6

2.820.000 đ 4.700.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN5162/8

7.200.000 đ 12.000.000 đ

Đèn chùm KHT8.NC9006/6

6.546.000 đ 10.910.000 đ

Đèn chùm KHT8.NC9903/6

5.202.000 đ 8.670.000 đ

Đèn chùm KHT8.NC7076/8

3.438.000 đ 5.730.000 đ

Đèn chùm KHT8.NC9220/6

5.166.000 đ 8.610.000 đ

Đèn chùm KHT8.NC9310/8

5.238.000 đ 8.730.000 đ

Đèn chùm KHT8.NC9911/8

5.442.000 đ 9.070.000 đ

Đèn chùm KHT8.NC074/8

3.480.000 đ 5.800.000 đ

Đèn chùm KHT8.NC2033/8

2.790.000 đ 4.650.000 đ

Đèn chùm KHT8.NC001/12

4.542.000 đ 7.570.000 đ

Đèn chùm KHT8.NC2102/8

3.534.000 đ 5.890.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8883/15

7.140.000 đ 11.900.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8111/15

5.100.000 đ 8.500.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN8268/8

2.820.000 đ 4.700.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN6006/8

4.380.000 đ 7.300.000 đ

Đèn chùm KHT7.CN6118/12

5.280.000 đ 8.800.000 đ

CÔNG TY TNHH KIM HÀ THỦY

Sản Phẩm

chat zalo
messenger